menu close menu

Huisregels Sportschool Akdeniz

 

Een ieder die deelneemt aan lessen of zich inschrijft bij Sportschool Akdeniz,
dient kennis te nemen van het onderstaande en zich akkoord te verklaren met
deze reglementen door het aanmeldingsformulier te ondertekenen.

 

De Kickboksles

– Elke les begint met het gezamelijk groeten en eindigt met het gezamelijk
  afgroeten van de instructeur(s).​
– De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden altijd opgevolgd.
– Men dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de betreffende les
  aanwezig te zijn.​
– Na de warming-up kan men de les niet meer volgen, tenzij in overleg met de
  lesgevende instructeur anders is bepaald  of er een voor de instructeur acceptabele
  reden wordt gegeven.
– ​Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zaal, deze kun je bij de bar afgeven
  waar ze worden opgeborgen tot na de les. Kies je ervoor om je mobiele telefoon
  in je tas te bewaren dan dient het toestel uit te worden gezet.
– Kunststof flesjes of bidons zijn tijdens de trainingen toegestaan, mits anderen
  hier geen hinder van ondervinden.
– Men dient te zorgen voor een goede lichamelijke hygiëne zoals korte- en schone
  nagels, frisse lichaamsgeur en frisse adem, etc.
– Men draagt tijdens de training altijd een bitje en een tok.
– Lange haren dienen te worden samengebonden met een elastiek zonder
  scherpe – of harde delen.
– We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen tijdens de training.
– De zaal wordt uitsluitend op blote voeten betreden. Niet op sokken!
– Er bevinden zich geen andere personen op de vloer dan de leden en zij
  die volgens afspraak een (proef)les volgen.
– We komen niet aan de oefenmaterialen, tenzij je toestemming hebt van de
  lesgevende instructeur. Verder wordt er op respectvolle wijze omgegaan met
  de beschikbare oefenmaterialen.
– Bitjes uit als je tegen de instructeur praat.
– Het groeten en het afgroeten van je partner nemen we in acht.
– Toon respect voor je trainingspartner en leef de gedragsregels na.
– Onbedwongen agressie tegen wie dan ook wordt niet getolereerd.
– Wondjes moeten direct worden verbonden en eventueel bloed verwijderen
  we zelf van de vloer.
– We verlaten de zaal/les pas na goedkeuring van de instructeur

Missen van trainingen

Als men een training mist, wordt er geen contributie terugbetaald. Alleen bij
langdurige blessure of – ziekte kan uw lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.
Overleg hiervoor met uw instructeur. Gaat u op vakantie of heeft u een keer
geen tijd, dan mag u uw gemiste lessen inhalen op de reguliere lesmomenten.
Doe dit in overleg met uw instructeur. Lessen die op een feestdag of herdenkingsdag
vallen komen te vervallen en kunnen daarom niet ingehaald worden.